کد نام ستاره تلفن ایمیل مقبولیت
770 پاسارگاد 2 07154440054 0.00
771 فرهمند 2 07154270071 0.00