کد نام شهرهای وارد شده
1 آذربایجان شرقی 15 مشاهده شهرها
2 آذربایجان غربی 12 مشاهده شهرها
3 اردبيل 6 مشاهده شهرها
4 اصفهان 21 مشاهده شهرها
5 البرز 3 مشاهده شهرها
6 ایلام 5 مشاهده شهرها
7 بوشهر 8 مشاهده شهرها
8 تهران 6 مشاهده شهرها
9 چهارمحال و بختیاری 6 مشاهده شهرها
10 خراسان جنوبی 3 مشاهده شهرها
11 خراسان رضوی 13 مشاهده شهرها
12 خراسان شمالی 5 مشاهده شهرها
13 خوزستان 14 مشاهده شهرها
14 زنجان 3 مشاهده شهرها
15 سمنان 4 مشاهده شهرها
16 سیستان و بلوچستان 2 مشاهده شهرها
17 فارس 12 مشاهده شهرها
18 قزوین 3 مشاهده شهرها
19 قم 1 مشاهده شهرها
20 کردستان 2 مشاهده شهرها
21 کرمان 9 مشاهده شهرها
22 کرمانشاه 3 مشاهده شهرها
23 کهگیلویه و بویراحمد 2 مشاهده شهرها
24 گلستان 9 مشاهده شهرها
25 گیلان 16 مشاهده شهرها
26 لرستان 7 مشاهده شهرها
27 مازندران 24 مشاهده شهرها
28 مرکزی 8 مشاهده شهرها
29 هرمزگان 7 مشاهده شهرها
30 همدان 4 مشاهده شهرها
31 یزد 7 مشاهده شهرها