کد نام شهرهای وارد شده
1 آذربایجان شرقی 19 مشاهده شهرها
2 آذربایجان غربی 16 مشاهده شهرها
3 اردبيل 6 مشاهده شهرها
4 اصفهان 26 مشاهده شهرها
5 البرز 4 مشاهده شهرها
6 ایلام 7 مشاهده شهرها
7 بوشهر 9 مشاهده شهرها
8 تهران 8 مشاهده شهرها
9 چهارمحال و بختیاری 9 مشاهده شهرها
10 خراسان جنوبی 5 مشاهده شهرها
11 خراسان رضوی 15 مشاهده شهرها
12 خراسان شمالی 7 مشاهده شهرها
13 خوزستان 15 مشاهده شهرها
14 زنجان 4 مشاهده شهرها
15 سمنان 5 مشاهده شهرها
16 سیستان و بلوچستان 7 مشاهده شهرها
17 فارس 17 مشاهده شهرها
18 قزوین 4 مشاهده شهرها
19 قم 1 مشاهده شهرها
20 کردستان 9 مشاهده شهرها
21 کرمان 12 مشاهده شهرها
22 کرمانشاه 6 مشاهده شهرها
23 کهگیلویه و بویراحمد 4 مشاهده شهرها
24 گلستان 9 مشاهده شهرها
25 گیلان 22 مشاهده شهرها
26 لرستان 10 مشاهده شهرها
27 مازندران 24 مشاهده شهرها
28 مرکزی 9 مشاهده شهرها
29 هرمزگان 9 مشاهده شهرها
30 همدان 4 مشاهده شهرها
31 یزد 8 مشاهده شهرها